Menu
eng srp

Usluge

Projektovanje

Volans Design Hub zapošljava iskusni tim licenciranih inženjera različitih struka u cilju izrade svih nivoa projektno-tehničke dokumentacije u okviru industrije zaštite životne sredine, primarno postrojenja za tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda, pripreme vode za piće, upravljanje čvrstim otpadom i tretman gasova.


Volans Design Hub nudi pripremu dokumentacije u skladu sa važećim zakonima od Idejnog Rešenja do Projekta za Izvođenje, kao i izradu različitih studija i stručnih elaborata analize podataka u cilju izrade projekata u skladu sa savremenim tehničkim rešenjima visokog kvaliteta.

Konsalting

Kompanija nudi usluge stručne pomoći i konsultacija u svim oblastima zaštite životne sredine, uključujući zaštitu i tretman otpadnih voda, pripremu vode za piće, upravljanje čvrstim otpadom i sanacije postojećih nesanitarnih deponija-smetlišta, tretmana otpadnih gasova i drugih, u cilju objektivnog i stručnog sagledavanja postojeće situacije, definisanja problema i iznalaženja najoptimalnijih tehničko-tehnoloških rešenja za rešavanje problema.


Zbog specifičnosti i kompleksnosti problema koji se javljaju u ovim oblastima, kompanija zapošljava veliki broj iskusnih eksperata iz različitih oblasti, koji su u mogućnosti da ponude rešenja koja objedinjuju fundamentalna znanja iz različitih oblasti prirodnih i matematičkih nauka, te njihove tehničke implementacije. Profesionalne i konsultantske usluge se nude u svim fazama pripreme projektne dokumentacije, kao i tokom monitoringa rada postrojenja.

Optimizacija

Tehnološki postupci u različitim industrijama objedinjuju znanja iz oblasti prirodnih nauka i tehnike, te je primena i upravljanje ovim procesima kompleksno i zahteva visok nivo znanja i iskustva eksperata iz različitih oblasti.


Kompanija nudi mogućnost optimizacije tehnoloških procesa, kako na nivou upravljanja fizičko-hemijskim i biološkim procesima, tako i na nivou optimizacije rada hidro-mašinske i elektro opreme, povezivanja i automatizacije rada, a sve u cilju boljeg efekta primenjenog tretmana, smanjenja direktnih i indirektnih operativnih troškova.

Održavanje

Razvoj tehnoloških procesa koji se primenjuju u industriji zaštite životne sredine (tretman komunalnih i industrijskih otpadnih voda, pripreme vode za piće, upravljanje čvrstim otpadom, tretman otpadnih gasova) prati ubrzan razvoj različite hidro-mašinske i elektro opreme, te razvoj softverskih sistema upravljanja postrojenjima i automatizacije.


Naši inženjeri su kvalifikovani i pripremljeni za organizovanje redovnih i vanrednih servisnih aktivnosti na postrojenjima, za praćenje i optimizaciju rada instalirane opreme.