Menu
eng srp

Reference

Naš tim radio je na sledećim projektima.

Opština Požega

Srbija, 2021 - u toku

Projekat transfer stanice za komunalni otpad za opštine Požega, Arilje, Kosjerić i Lučani


Usluge: Projekat upravljanja i projektovanja – svi nivoi projektovanja, od idejnog rešenja do projekta za izvođenja (tehnološki deo, arhitektonsko projektovanje, elektro deo, itd.)

SMURFIT KAPPA d.o.o. Beograd

Srbija, 2020 - u toku

Industrijsko PPOV


Usluge: Priprema tehničke dokumentacije za sve nivoe projektovanja (idejni projekat, idejno rešenje, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje)

UTVING VS d.o.o. Beograd / Eptisa

Beograd, Srbija, 2021 - u toku

Postrojenje za preradu pitkih voda "Jezero" (1m3/s) – Makiš


Usluge: Pregled postojeće projektne dokumentacije, izrada Idejnog projekta za unapređenje/dogradnju postrojenja, priprema tenderske dokumentacije, podrška PIU, nabavka radova i nadzor radova

Napomena: Finansirano od strane EBRD-a

Ehting d.o.o. Beograd / Metito

Zrenjanin, Srbija, 2021 - u toku

PPOV Zrenjanin (88.000 ES)


Usluga: Projektovanje električnog dela PPOV uključujući telekomunikacione i I&C instalacije (sistem za detekciju požara, sistem za detekciju gasa, telefonski i mrežni sistem, sistem video nadzora i sistem kontrole pristupa i instalacije) sa projektom konstrukcije

UNIHA Wasser Technologie

Kikinda, Srbija, 2021 - u toku

Postrojenje za prepadu pitkih voda(PPPV) Kikinda (150 l/s)


Usluga: Detaljno mašinsko projektovanje postrojenja, uključujući 3D modeliranje

Messer Tehnogas d.o.o.

Bor, Srbija, 2021 - u toku

ASU 3 – Bor


Usluga: Pružanje inženjerskih usluga (upravljanje izgradnjom) za vazdušnu separaciju - ASU 3 u pogonu Messer Tehnogas u Boru

Lindner d.o.o. Beograd

Beograd, Srbija, 2020 - u toku

Projektne usluge za projekat "Vila Banjica", urbanistička parcela 5 i urbanistička parcela 6


Usluge:

- Idejno rešenje (IDR) za UP 6

- Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za UP 5 i UP 6

- Projekat za izvođenje radova (PZI) za UP 5 I UP 6

TAHAL B.V. Group

Srbija, 2019-2021

Izrada projektne dokumentacije za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Srbiji za Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije


Usluge - priprema svih nivoa dokumentacije za razvoj projekata u sektoru zaštite životne sredine:

- Svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Pećinci, kapaciteta 8.800ES

- Svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Lapovo, kapaciteta 10.000ES

- Studija izvodljivosti i svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Bela Palanka, kapaciteta 10.000ES

- Studija izvodljivosti i svi nivoi projektne dokumentacije (od idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za prečišćavanje otpadnih voda Bačka Palanka, kapaciteta 50.000ES sa uklanjanjem nutrijenata i anaerobnom razgradnjom mulja uz korišćenje biogasa

- Studija izvodljivosti i svi nivoi projektne dokumentacije (od idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Apatin, kapaciteta 28.000ES sa uklanjanjem nutrijenata i anaerobnom razgradnjom mulja uz korišćenje biogasa

- Studija izvodljivosti i svi nivoi projektne dokumentacije (od Idejnog rešenja do Projekta za izvođenje) za PPOV Priboj, kapaciteta 20.000ES sa uklanjanjem nutrijenata

JKP "Drugi Oktobar"

Vršac, Srbija, 2019-2020

Postrojenje za prečišćavanje vode za opštinu Vršac, kapaciteta 300l/s


Usluge: Inženjerske usluge - pružanje usluga redovnog i vanrednog održavanja opreme postrojenja za pripremu pitke vode Pavliš – Vršac

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Serbia

Kragujevac, Srbija, 2020

PPOV "Katak I", "Katak II" i "Katak III"


Usluge: Inženjerske usluge pružanja redovnog i vanrednog održavanja uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u FCA Kragujevac - produženje ugovora na naredne 2 godine

Messer Tehnogas d.o.o., Beograd

Smederevo, Srbija, 2019

Postrojenje za razlaganje vazduha na frakcije (ASU) Smederevo


Usluge: Projekat izvedenog objekta za sve procesne cevovode i izrada P&ID dijagrama za "stari" deo postrojenja

Al Rawafed Srbija d.o.o.

Vojvodina, Srbija, 2014-2019

Projekat navodnjavanja u Srbiji


Usluge: Revitalizacija postojećih i razvoj novih sistema za navodnjavanje na 14.000 hektara poljoprivrednih preduzeća koja su u restrukturiranju

Konzorcijum: p2m berlin GmbH & Ehting d.o.o., Beograd

Beograd, Srbija, 2019

Projekat sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Batajnica


Usluge: Izrada studije izvodljivosti, Studije procene uticaja na životnu sredinu i svih nivoa projektne dokumentacije

Napomena: Finansirano od strane EBRD-a

Aqualia infraestructuras d.o.o. Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2019

Postrojenje za prečišćavanje vode za opštinu Vršac, kapaciteta 300l/s


Usluge: Izvođenje inženjerskih aktivnosti i zadataka koji se odnose na procesni, mašinski, građevinski, arhitektonski, elektro deo i SCADA u ime Aqualie tokom probnog rada postrojenja

Aqualia infraestructuras d.o.o. Beograd - Vračar

Vršac, Srbija, 2018

Postrojenje za pripremu vode za piće Vršac, kapaciteta 300l/s


Usluge:

- Izrada upustva za rukovanje i održavanje postrojenja

- Konsultantske usluge – Upravljanje izgradnjom

- Analiza napona u cevovodima i projektovanje oslonaca cevovoda

Napomena: Projekat finansirao KfW

P2m Berlin GmbH

Kostolac, Srbija, 2017-2018

Nadzor nad izgradnjom i puštanjem u rad novih PPOV u TE Kostolac B u Republici Srbiji


Usluga: Obezbeđenje ključnog eksperta – rukovodioca tima za FIDIC Inženjera

Napomena: Projekat finansirao EUD

Javno komunalno preduzeće "Regionalni vodovod Crnogorskog primorja"

Cetinje, Crna Gora, 2011

Rekonstrukcija i monitoring Cetinjskog vodovoda


Usluge:

- Tehnička rešenja za rekonstrukciju sistema vodosnabdevanja od strane stručnog tima

- Upravljanje svim građevinskim aktivnostima i zadacima

Beohamex, Tivat, Crna Gora

Budva, Crna Gora, 2011

Rekonstrukcija hotela "Avala", Budva, Crna Gora


Usluge: Tehnička rešenja i potrebne detalje za ovaj tip objekta obezbedio je iskusni inženjerski tim

UNDP, Podgorica, Crna Gora

Danilovgrad, Crna Gora, 2010

Rekonstrukcija vojne baze "Taraš", Danilovgrad, Crna Gora


Usluge: Kao podizvođač bivšeg srpskog preduzeća "Projektomontaža", članovi tima su bili zaduženi za pronalaženje tehničkih rešenja potrebnih za pravilnu rekonstrukciju perimetrijske zaštite

SMATSA, Beograd, Srbija

Podgorica, Crna Gora, 2009

Rekonstrukcija i dogradnja terminala kontrole letenja "Podgorica", Crna Gora


Usluga: Inženjeri su bili uključeni u upravljanje rekonstrukcijom i dogradnjom aerodroma

Mali kolektiv, Beograd, Srbija

Beograd, Srbija, 2007-2008

Izgradnja stambeno poslovnog objekta, 24.000m2, "B2-Terazija", Beograd, Srbija


Usluga: Tim sastavljen od različitih inženjerskih profesionalaca ponudio je inteligentna i integrisana infrastrukturna rešenja koja pružaju udobnost, energetsku efikasnost, i sigurnost stambeno-poslovne zgrade