Menu
eng srp

Oblasti delovanja

Voda
(PPV, PPOV, distributivni sistemi)

Iako voda pokriva 2/3 površine Zemlje i čini oko 70% svih živih bića, globalni resursi vode se smanjuju, te voda postaje sve skuplji i teže dostupan resurs, a zaštita prirodnih vodnih tokova imperativ sadašnjeg i budućeg vremena.


Kompanija je opredeljena za izradu i izvođenje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, te prečišćavanje otpadnih voda u cilju zaštite površinskih vodotokova predstavlja jednu od najznačajnijih delatnosti. Otpadne vode se generišu svakodnevno i u svim povremeno ili trajno naseljenim mestima, kao i u svim vrstama proizvodne industrije.


Kako je otpadna voda po svojim kvalitativnim i kvantitativnim karakteristikama različita, kompanija zapošljava eksperte i inženjere različitih struka koji su znanjem i iskustvom u mogućnosti da sagledaju, sakupe potrebne podatke i kritički ih ocene u cilju odabira najbolje dostupne tehnologije (BAT-Best Available Technology) za tretman konkretnih otpadnih voda.


Tim stručnjaka je osposobljen:


za izradu projektno-tehničke dokumentacije za tretman kako komunalnih, tako i industrijskih otpadnih voda

za vršenje projektantskog nadzora, puštanja u rad, testiranja, praćenja rada postrojenja, podešavanja i optimizacije rada

za izradu studija opravdanosti, stručnih elaborata

za pružanje konsultantskih i inženjerskih usluga u slučajevima havarijskih ispada, poremećaja rada ili drugih vanrednih okolnosti na postojećim postrojenjima

Čvrsti otpad

Upravljanje čvrstim otpadom je neophodan vid zaštite životne sredine, s obzirom na veliku produkciju jednokratne ambalaže, njihove teške razgradnje u prirodi, lakog širenja i brzog deponovanja u prirodi.


Upravljanju čvrstim otpadom se prilazi kako sa aspekta sanacije postojećih nesanitarnih smetlišta i rekultivacije terana, tako i sistematskom rešavanju problema odlaganja čvrstog otpada koji uključuje primarnu i sekundarnu selekciju reciklabilnog materijala, sakupljanje otpada posebnih tokova, izdvajanje i tretman biodegradabilnog otpada, te deponovanje čvrstog otpada na sanitarne deponije, na način koji ne ugrožava životnu sredinu.


Tim stručnjaka je osposobljen:


za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izradu Studija opravdanosti

za izradu projekata sanacije i remedijacije postojećih nesanitarnih deponija-smetlišta, projekata sanitarne deponije

za izradu svih nivoa dokumentacije za izgradnju transfer stanice za pretovar čvrstog komunalnog otpada, postrojenja za sekundarnu selekciju reciklabilnog otpada i reciklažnih dvorišta

za vršenje projektantskog nadzora nad izgradnjom, puštanje u rad, testiranje, monitoring postrojenja, podešavanje i optimizacije rada

za izradu studija opravdanosti, stručnih elaborata i pružanje konsultantskih i inženjerskih usluga u oblasti sakupljanja, tretmana i odlaganja čvrstog otpada

Tehnički gasovi

U oblasti tehničkih gasova naš tim pruža usluge projektovanja i inženjeringa:


mašinskog i elekto projektovanja

upravljanja sajtom

aktivnostima vezanim za pripreme za puštanje u rad kao i puštanje u rad

Navodnjavanje

U ovoj oblasti Volans Design Hub nudi projektovanje komponenata zalivnih sistema kao što su kanali za distribuciju vode, ulazne građevine, pumpne stanice, distributivni sistemi, prateći energetski objekti (trafo stanice, elektro ormari), kao i automatizaciju celokupnog sistema.

Industrijska postrojenja

Inženjeri i saradnici Volans Design Hub-a posvetili su mnogo vremena projektima vezanim za industriju. Naša dosadašnja iskustva pokrivaju auto industriju, cementare, farmaceutsku industriju, petrohemiju, preradu gasa.

Stambeni objekti

Među našim referencama možete pronaći komercijalne, stambene i objekte posebne namene kao što su: škole, hoteli, stambeni kompleksi, objekti vojne namene, kontrole leta, bolničke zgrade.