Menu
eng srp

Discipline

Procesno inženjerstvo

Volans Design Hub u svom sastavu ima eksperte i licencirane procesne inženjere za razvoj, projektovanje i implementaciju savremenih tehničko-tehnoloških rešenja u oblasti zaštite životne sredine uključujući:


postrojenja za tretman otpadnih voda

pripremu vode za piće

tretman otpadnih gasova

upravljanje čvrstim otpadom


Imajući u vidu kompleksnost tehnoloških postupaka koji uključuju niz fizičko-hemijskih i bioloških procesa, te ubrzan razvoj i sofisticiranost procesne opreme koja se koristi u industriji zaštite životne sredine, procesni inženjeri su potkovani bogatim iskustvom i znanjem da na visoko profesionalnom nivou odaberu i postave tok procesa, te stručno nadziru implementaciju, upravljanje i optimizaciju rada postrojenja. Na ovaj način, kompanija obezbeđuje stručnu podršku u svim fazama izgradnje postrojenja:


projektovanju

puštanju u rad

kontroli i optimizaciji procesa


Glavne aktivnosti procesnih inženjera se odnose na:


izradu studija

ekspertize i projektno-tehničke dokumentacije

izradu pratećih proračuna i tehničkih specifikacija

procenu investicionih i operativnih troškova rada postrojenja

koordinaciju sa ostalim strukama prilikom razrade postavljenog procesnog rešenja

organizaciju i upravljanje tehničkom dokumentacijom

pružanje stručne podrške prilikom izvođenja

implementaciju i puštanja u rad projektovanih postrojenja

vršenje testiranja, optimizacije rada

održavanja procesnih sistema i tehnološke opreme

Mašinsko inženjerstvo

U okviru firme veliki broj eksperata i licenciranih mašinskih inženjera u radu uspešno primenjuju široka teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih nauka uz primenu nacrtnih i matematičkih metoda, kako u razradi postavljenih procesnih rešenja pri izradi projekata iz oblasti zaštite životne sredine, tako i projektovanju mašinskih konstrukcija i instalacija u drugim granama industrije. Visok nivo profesionalne etike i stručnost inženjera se uspešno primenjuje i pri:


implementaciji projekata

kao stručni nadzor pri ugradnji opreme

puštanju u rad

testiranju

optimizaciji rada i održavanju


Glavne aktivnosti mašinskih inženjera se odnose na:


izradu studija, ekspertiza i projektno-tehničke dokumentacije

izradu pratećih proračuna i tehničkih specifikacija

izradu budžetskih predmera i predračuna investicionih ulaganja u izgradnju postrojenja

koordinaciju sa ostalim strukama prilikom razrade postavljenog procesnog rešenja

organizaciju i upravljanje tehničkom dokumentacijom

nadzor nad izvođenjem radova i puštanje u rad projektovanih postrojenja

vršenje testiranja

optimizacije rada i održavanja mašinske i hidro-mašinske opreme u projektovanim procesnim sistemima


U cilju izrade projekata visoke tačnosti i kvaliteta, mašinski inženjeri su osposobljeni za izradu projekata primenom savremenih informatičkih programa, uključujući CAD, Water CAD i Plant 3D koji im omogućavaju brzo i jednostavno modifikovanje projekata.

Elektrotehničko inženjerstvo

Naši elektro inženjeri uspešno rade u oblasti energetike, elektromotornog pogona, automatskog upravljanja, telekomunikacionih i signalnih instalacija.


Glavne delatnosti elektro inženjera se odnose na:


izradu projektno-tehničke dokumentacije kroz sve faze projektovanja, od koncepta do izvođenja

izradu svih pratećih proračuna, detaljnih specifikacija, grafičkih detalja i elektro šema napajanja i upravljanja


Pored same izrade projektno-tehničke dokumentacije, elektro inženjeri mogu da pruže i usluge u oblasti tehničke kontrole projekata, projektantskog nadzora, kao i samog izvođenja svih vrsta elektro radova.


U oblasti izvođenja elektro radova kompanija može da ponudi sve aktivnosti koje se pojavljuju u toku izvođenja, a to su:


izbor odgovarajuće elektro opreme

razrada postavljenog procesnog rešenja

izrada kontrolne filozofije upravljanja

parametrizacija i podešavanje merno-regulacione opreme, frekventnih regulatora i ostalih uređaja

izrada ispitnih protokola

koordinacija sa ostalim strukama tokom izvođenja radova


Nakon završetka izvođačkih aktivnosti i puštanja postrojenja u rad, kompanija može da ponudi i kompletno vođenje redovnih mesečnih i godišnjih servisiranja opreme što podrazumeva aktivnosti redovne provere celokupne elektro opreme, provere stanja i statusa na svim uređajima i merno-regulacionoj opremi sa izradom izveštaja i predlozima za optimizaciju rada.

Automatizacija

Volans Design Hub je osposobljen za isporuku rešenja u oblasti procesne kontrole i automatizacije.


Projektovani sistemi automatizacije se zasnivaju na DCS sistemima, PLC kontrolerima i korisničkim SCADA softverima.


Takođe vršimo izbor a po potrebi i isporuku i puštanje u rad kompletne merno-regulacione opreme kao i opreme ze detektovenje i signalizaciju.

Hidraulika

Poslednjih 20 godina naši inženjeri uspešno rešavaju probleme u oblastima:


pripreme vode za piće

komunalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

industrijskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz tehnoloških procesa

priprema vode za tehničku upotrebu (kotlovska voda, rashladna voda, demineralizovana voda, itd.)

industrijskih cevovoda – transport tehničkih fluida

javne infrastrukture

pumpnih stanica i cevovoda za potrebe navodnjavanja

Konstrukcija i arhitektura

Naš tim pruža usluge projektovanja i inženjeringa iz oblasti:


arhitekture

planiranja i urbanizma

konstruktivnog i građevinskog projektovanja

MEP inženjeringa

Energetska efikasnost

ako se gubici energije ne mogu svesti na nulu, mogu se smanjiti na različite načine korišćenjem različitih tehnika i uz pažljiv ili efikasan pristup energija se može optimalno trošiti.


Kada se koristi na neodgovarajući način, što znači da postoji razlika između količine isporučene energije i količine potrebne energije, to dovodi do rasipanja, a time i do finansijskog gubitka.


Neefikasno korišćenje energije je uglavnom rezultat lošeg projektovanja, neadekvatnih radnih karakteristika procesa i lošeg održavanja.


Naš tim stručnjaka (arhitekata, HVAC i elektroinženjera) je u potpunosti obučen i sa neophodnim sertifikatima da se nosi sa bilo kojom vrstom izazova "energetske efikasnosti".


U mogućnosti smo da izradimo EE elaborate kao i energetske pasoše za sve vrste objekata.


Ušteda energije kroz poboljšanja energetske efikasnosti može koštati manje od proizvodnje, prenosa i distribucije energije iz elektrana i pruža višestruke ekonomske i ekološke koristi.


Prilikom izrade projekta naš tim inženjera pokušava da postigne maksimalnu energetsku efikasnost u budućem radu postrojenja, neke od mogućnosti su sledeće:


Optimizacija rešenja za izbor pumpi i ostalih motornih potrošača

Ugradnja pametnih mernih uređaja, razvoj sistema upravljanja za optimalan rad

Maksimiziranje automatskog rada sa pravilno planiranim i integrisanim PLC i SCADA sistemom, gde ova rešenja mogu pružiti mnoge prednosti, oslobađajući operatere da obavljaju druge dužnosti.

Kontinuirano praćenje i trend različitih procesa i opreme može otkriti periode kada se potrošnja energije može redukovati ili vršna energetska opterećenja mogu smanjiti.

Transporteri rastresitih materijala

Naš tim inženjera poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti izrade projektne dokumentacije IDR-a, IDP-a, PGD-a i PZI-a:


arhitektonsko-građevinskog projekta

projekta mašinstva

elektro projekta